Bosbouw

Het evenwicht tussen commerciële bossen en inheemse flora en fauna koesteren we. Duurzame bosbouwpraktijken liggen in het hart van ons bedrijf. We zetten ons in voor veilige en milieupraktijken en richten ons op het werken op FSCⓇ-gecertificeerde plantages.

Plantage bosbouw

Plantage bosbouw is een opkomende methode voor de productie van hout. Traditioneel wordt tropisch hardhout gekapt en op de markt gebracht uit concessiebossen in de dichte tropische gebieden van Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Hier heeft aanzienlijke bosdegradatie en landconversie plaatsgevonden. Deze traditionele manier van bosbouw en houtproductie is zeer complex en brengt hoge kosten met zich mee.

Plantagebosbouw wordt uitgevoerd op een kleiner en meer gecontroleerd gebied. waardoor instandhoudingszones worden toegestaan waar bossen kunnen gedijen. Specifieke toegewezen en goed onderhouden percelen van houtplantage worden in samenhang gekweekt waar intensieve houtproductie wordt uitgevoerd die meer opbrengst per hectare en een economischer bedrijfsmodel mogelijk maakt.